Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 06 2018

Raspberrys
17:19
5654 ebbf 500
Raspberrys
17:18

April 28 2018

Raspberrys
19:48
3166 9963
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viairmelin irmelin
Raspberrys
19:48
3288 6e87
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Raspberrys
19:48
3156 2ce5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
Raspberrys
19:40
3586 0fbc
Reposted frommysteryspoon mysteryspoon viairmelin irmelin
Raspberrys
19:40
Reposted fromkattrina kattrina viairmelin irmelin
Raspberrys
19:39
4506 9d41 500
Reposted fromkelu kelu viairmelin irmelin
Raspberrys
19:38
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor vianaska naska
Raspberrys
19:37
0193 1614 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
Raspberrys
19:35
5575 340f 500
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
Raspberrys
19:34
1688 2863
Reposted fromfriends friends vianaska naska
Raspberrys
19:34
0879 a71d 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
Raspberrys
19:34
To naprawdę smutne i niesprawiedliwe, że nasi najbliżsi stają się „śmietnikami”, do których wrzucamy nagromadzoną w ciągu dnia agresję. Natomiast ludzie, których ledwo co znamy, doświadczają tylko pozytywnej i uprzejmej strony naszej natury.
— "Naucz się żyć"
Reposted fromavooid avooid vianaska naska
Raspberrys
19:33
2781 4239
Reposted fromMrSatan MrSatan viairmelin irmelin

April 14 2018

Raspberrys
22:19
0850 a40f

February 28 2018

Raspberrys
13:29
4175 ea7f
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
Raspberrys
13:28
4026 3910
Reposted fromkeik keik viairmelin irmelin
Raspberrys
13:27
Raspberrys
13:26
imageimageimageimageimageimageimageimageimageimage
Reposted fromfriends friends viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl